SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Emprego público

Deputación Provincial de Pontevedra

Oposición

Logo de emprego público
Oposición: 1158 - Auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, reservada a persoas con discapacidade
Nº de prazas: 1
Tipo de praza: PRAZA
Nivel: C2
Tasa: 12 €
Tipo de acceso: LIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓN
Data inicio de recepción solicitudes: 24/12/2020
Data fin de recepción solicitudes: 12/01/2021
Non se pode acceder ó formulario de insrición xa que esta oposición non se atopa en fase de recepción de solicitudes.
procedures-index
Dende: 24/12/2020
Ata: 12/01/2021
Novo prazo de presentación de solicitudes
procedures-index
23/12/2020
Publicación de rectificación das bases da convocatoria
procedures-index
27/11/2020
Rectificación das bases específicas
procedures-index
Dende: 20/10/2020
Ata: 02/11/2020
procedures-index
04/08/2020
Publicación BOE
procedures-index
23/07/2020
Publicación DOGA
procedures-index
26/06/2020
Publicación BOPPO
En virtude das emendas presentadas, e durante o prazo habilitado ao efecto, o estado dos aspirantes da lista provisional pode experimentar variacións.
Os cambios que se produzan no seguinte listado terán carácter informativo ata o día de publicación da Resolución Presidencial que aprobe a lista definitiva.
Listado provisional de solicitudes admitidas (Última modificación: 25/01/2021 13:57)
Num. IdentificaciónNome completo
***0386**ALVAREZ BARCIA, DELMIRO
***2271**AMOEDO GARCIA, NATALIA
***7811**ARIAS PENAS, JUAN CARLOS
***7291**BARREIRO LOMBA, MARIA DEL PILAR
***0801**CASTRO JORGE, CHRISTIAN
***7239**CONDE FIGUEROA, REBECA
***6803**DE ARRIBA POLIN, CARLOS
***8922**DOMINGUEZ MARCOS, DUARTE
***1033**FERNANDEZ CASTRO, ALEJANDRO
***4942**GOMEZ SALGADO, LUIS
***8975**JIMENEZ LORDA, PABLO
***5204**LAGO RODRIGUEZ, CLARA
***1940**LORES BOUZADA, JOSE MANUEL
***7505**MARTINEZ SABARIS, FERNANDO
***1409**OTERO VALLADARES, MARIA
***7179**OUBEL GARCIA, SIMON
***8750**OUTON BARRAL, RAQUEL
***1883**PRADO ENTENZA, GABRIEL
***5234**RODRIGUEZ MARTINEZ, GUADALUPE
***5950**SANCHEZ IGLESIAS, SARA
***8618**VAZQUEZ LAGO, MARA
***7336**VILAS NAVARRO, SARA
Listado provisional de solicitudes excluídas (Última modificación: 25/01/2021 13:57)
Num. IdentificaciónNome completoMotivos exclusión
***2195**ALLER COUCHEIRO, MARIA SILVIAPago non efectuado
***2384**ARRIBI BOUZA, ALEJANDRONon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***3350**CAMPOS LOURO, MARIA JESUSNon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***4103**CASAS RIEGOSA, ISMAELNon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***1054**CASTRO FERNANDEZ, DELIA MARIAPago non efectuado
***3539**ESPERON PEON, ABIGAILPago non efectuado
***6065**FERNANDEZ NOVO, ESTEFANIANon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***7773**FIGUEIRA BANDIN, JORGENon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***1042**MARIÑO VIEITEZ, DAMIANPago non efectuado
***3755**NOGUEIRA ABELENDA, ALBERTONon achegar / posuír a titulación esixida na convocatoria
Non achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
Pago non efectuado
***9212**RODRIGUEZ COMEDEIRO, M MONTSERRATPago non efectuado
***4067**RODRIGUEZ TABOADA, SILVIANon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade
***8309**VILLAR POMBO, JACOBONon achegar copia do certificado acreditativo de discapacidade