SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Emprego público

Deputación Provincial de Pontevedra

Pechada
Aberta
Pendente apertura
2020
Logo de emprego público
Convocatoria2020000008
 • Descrición: Nomeamento de funcionario interino para a execución do programa de carácter temporal de varios postos para o Servizo de Comunicación Institucional
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000007
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídos na oferta de emprego público dos anos 2018 (CL2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000006
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP do ano 2019 (CPI2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000005
 • Descrición: Plan de Estabilización de Emprego Temporal da Deputación de Pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000004
 • Descrición: Interinidade con cargo a vacante dun/dunha enxeñeiro/a de camiños, canles e portos
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000003
 • Descrición: Nomeamento de funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal para levar a cabo diferentes accións nos edificios do Museo de Pontevedra
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000002
 • Descrición: Bolsa de emprego de mestras e mestres composteiros para a execución de programas de carácter temporal nos concellos da provincia adheridos ao Plan Revitaliza
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000001
 • Descrición: Nomeamentos de funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal "Unha Administración Dixital na Deputación de Pontevedra"
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
2019
Logo de emprego público
Convocatoria2019000014
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na OEP 2016 (CL2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000013
 • Descrición: Postos vacantes no cadro de persoal laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluidos na OEP 2019 (CE2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000012
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP dos anos 2016 e 2019 (CPI2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000011
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000010
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP dos anos 2018 e 2019, reservadas á quenda de promoción interna (PI2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000009
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcioanrio da Deputación de Pontevedra, incluidas na ofera de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000007
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000008
 • Descrición: Prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluídas na OEP 2018 e 2019 quenda de promoción interna (CPI2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000006
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluidas nas OEP 2017,2018,2019 (CL2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada