SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Emprego público

Deputación Provincial de Pontevedra

Pechada
Aberta
Pendente apertura
2021
Logo de emprego público
Convocatoria2021000012
 • Descrición: Provisión dun posto de traballo de Xefatura de negociado do Servizo ORAL
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000010
 • Descrición: Provisión do posto de traballo de Xefatura de Modernización e Desenvolvemento Administrativo do Servizo ORAL
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000017
 • Descrición: Nomeamento de funcionariado interino con cargo a unha praza vacante de oficial/a de servizos varios, con destino ao Servizo de Arquitectura e Urbanismo
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000014
 • Descrición: Provisión dun posto de Xefatura do Servizo Xurídico do ORAL
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000016
 • Descrición: Convocatoria para o nomeamento interino sen praza da execución do programa de carácter temporal “Modernización, mellora e adaptación dos procedementos tributarios á Administración Electrónica” (ORAL)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000011
 • Descrición: Convocatoria de provisión do posto de traballo de dirección para a Escola Fogar (Centro Príncipe Felipe)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000015
 • Descrición: Nomeamento de funcionario interino con cargo a vacante de tres prazas vacantes de oficial/a costureira, con desdtino ao Centro Príncipe Felipe
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000013
 • Descrición: Nomeamento interino con cargo a vacante de tres prazas de técnicas/os de xestión de residuos,e unha praza de técnico/a da APP Revitaliza
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000009
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2018, 2019 e 2020 (CL2021F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000007
 • Descrición: Plan de Estabilización de Emprego Temporal da Deputación de Pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2021F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000008
 • Descrición: Contratación laboral de interinidade dun ou dunha conservador/a restaurador/a, vacante na RPT de persoal laboral fixo do Museo Provincial
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000006
 • Descrición: Nomeamento de funcionariado interino para cubrir unha praza de técnico/a auxiliar en medio ambiente, vacante no cadro de persoal da Deputación de Pontevedra
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000005
 • Descrición: Nomeamento de funcionariado interino dun/dunha arquitecto/a para a execución do programa de carácter temporal "Plan Ágora”
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000002
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal da Deputación de Pontevedra, incluídos na Oferta de Emprego Público do ano 2018 (CE2020N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000001
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na Oferta de Emprego Público dos anos 2017 E 2018 (CL2020N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000003
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas nas Ofertas de Emprego Público dos anos 2017,2019 e2020, reservadas á quenda de promoción interna (CPI2020N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2021000004
 • Descrición: Convocatoria para cubrir interinamente un posto de traballo de profesora ou profesor de Enfermería, vacante na RPT de persoal laboral fixo da Escola Universitaria de Enfermería
 • Organismo: Escola de Enfermería
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
2020
Logo de emprego público
Convocatoria2020000008
 • Descrición: Nomeamento de funcionario interino de varios postos para a execución do programa de carácter temporal "Comunicación global e interactiva"
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000013
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2018, 2019 e 2020 (CPI2020J)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000012
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público do ano 2018 (CL2020J)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000011
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal da deputación de pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2020J)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000015
 • Descrición: Proceso de asignación de funcións de maior responsabilidade no Museo Provincial
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000010
 • Descrición: Prazas de persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra para levar a cabo á adaptación ó réxime funcionarial do persoal laboral fixo do Servizo Oral
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000014
 • Descrición: Nomeamento interino para a execución do programa de carácter temporal "trOPOS"
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000009
 • Descrición: Biólogo/a xenetista agrario/a e botánico/a para a execución do programa temporal para o estudo da interacción planta-patóxeno entreo fungo ciborinia camellaie e diferentes especies do xénero Camellia
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000007
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídos na oferta de emprego público dos anos 2018 (CL2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000006
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP do ano 2019 (CPI2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000005
 • Descrición: Plan de Estabilización de Emprego Temporal da Deputación de Pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2020F)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000004
 • Descrición: Interinidade con cargo a vacante dun/dunha enxeñeiro/a de camiños, canles e portos
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000003
 • Descrición: Nomeamento de funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal para levar a cabo diferentes accións nos edificios do Museo de Pontevedra
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000002
 • Descrición: Bolsa de emprego de mestras e mestres composteiros para a execución de programas de carácter temporal nos concellos da provincia adheridos ao Plan Revitaliza
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2020000001
 • Descrición: Nomeamentos de funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal "Unha Administración Dixital na Deputación de Pontevedra"
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
2019
Logo de emprego público
Convocatoria2019000014
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na OEP 2016 (CL2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000013
 • Descrición: Postos vacantes no cadro de persoal laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluidos na OEP 2019 (CE2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000012
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP dos anos 2016 e 2019 (CPI2019N)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000011
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000010
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluidas na OEP dos anos 2018 e 2019, reservadas á quenda de promoción interna (PI2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000009
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcioanrio da Deputación de Pontevedra, incluidas na ofera de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL2019O)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000007
 • Descrición: Plan de estabilización de emprego temporal para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000008
 • Descrición: Prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluídas na OEP 2018 e 2019 quenda de promoción interna (CPI2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Restrinxida
 • Presentación de solicitudes: Pechada
Logo de emprego público
Convocatoria2019000006
 • Descrición: Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluidas nas OEP 2017,2018,2019 (CL2019S)
 • Organismo: Deputación de Pontevedra
 • Tipo: Aberta
 • Presentación de solicitudes: Pechada