SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Emprego público

Deputación Provincial de Pontevedra

Convocatoria05/08/2020

Logo de emprego público
Descrición da convocatoria: Plan de Estabilización de Emprego Temporal da Deputación de Pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE2020F)
Organismo convocante: Deputación de Pontevedra
Tipo da convocatoria: Aberta
Data inicio de recepción solicitudes: 05/08/2020
Data fin de recepción solicitudes: 24/08/2020

Oposicións

CódigoDescriciónRecep. solicitudesPrazasTipo de prazaTipo de accesoNivel
1151Técnica ou técnico media/o de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala de xestiónPechada5PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNA2Ver detalle
1152Catro prazas de técnica ou técnico media/o de arquivos, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/oPechada4PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNA2Ver detalle
1153Arquitecta/o técnica/o, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/oPechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNA2Ver detalle
1154Técnica ou técnico media/o de Contabilidade, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/oPechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNA2Ver detalle
1155Técnica ou técnico de formación, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/oPechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNA2Ver detalle
1156Redactor/a-corrector/a, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliarPechada2PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNC1Ver detalle
1157Auxiliar de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala auxiliarPechada8PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNC2Ver detalle
1158Auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, reservada a persoas con discapacidadePechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNC2Ver detalle
1159Oficial/a mecánica/o, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficiosPechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNC2Ver detalle
1160Oficial/a tomador/a de mostras, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficiosPechada1PRAZALIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓNC2Ver detalle