SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación

Amplíanse os prazos de presentación de solicitudes dos procedementos de "O teu primeiro emprego" tanto en ONGs como en corporacións sectoriais ata o 15 de Abril do 2021 por unha incidencia no servizo de cl@ve.

Titularidade e responsabilidade

A titularidade da Sede electrónica correspóndelle á Secretaría Xeral da Deputación de Pontevedra.

A xestión técnica correspóndelle ao servizo competente en novas tecnoloxías, que deberá adoptar as medidas necesarias para que a identificación, accesibilidade, dispoñibilidade, integridade e seguridade da Sede respondan ás esixencias normativas vixentes. Así mesmo, garantirá que a través da Sede electrónica se poida ter acceso á totalidade dos servizos, procedementos e informacións esixidos na normativa vixente.

A responsabilidade dos contidos e dos servizos postos á disposición da cidadanía na Sede electrónica será de cada órgano ou unidade administrativa da Deputación de Pontevedra responsable da iniciativa.