SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Relación de servizos electrónicos

A través desta Sede electrónica da Deputación de Pontevedra é posible acceder aos seguintes servizos:

Acceso libre

 • Consulta do catálogo de procedementos administrativos da Deputación e dos trámites que poden iniciarse na Sede electrónica
 • Consulta da norma de creación de rexistros electrónicos, data e hora oficial e días declarados como inhábiles
 • Acceso á normativa de administración electrónica da Deputación e a outras normas de carácter estatal e comunitario
 • Acceso á edición dixital do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)
 • Verificación de documentos a través do seu código seguro de verificación (CSV)
 • Acceso ao taboleiro de anuncios e edictos da Deputación para consultar os acordos, resolucións, comunicacións e calquera outra información de interese xeral desta institución
 • Avisos de interese para a cidadanía
 • Consulta da data, hora oficial e calendario de días inhábiles para os efectos do cómputo de prazos
 • Acceso mediante certificado electrónico
 • Envío de queixas e suxestións
 • Presentación electrónica de solicitudes para os procedementos administrativos que estean habilitados para a súa tramitación electrónica
 • Presentación electrónica de calquera documento por Rexistro electrónico aínda que non forme parte dun procedemento administrativo concreto ou que non teña habilitada unha canle electrónica específica
 • Sistema de verificación dos certificados da sede
 • Consulta do estado de tramitación dos seus expedientes presentados ante a Deputación