SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Os meus expedientes

Son o conxunto de informacións que a Deputación de Pontevedra dispón de cada persoa interesada referente aos seus trámites administrativos, os documentos relacionados con estes e os seus datos persoais.

“Os meus expedientes” configúrase como o punto de referencia electrónica onde as persoas que teñan a condición de interesadas poderán acceder á súa parte persoal da Sede electrónica e relacionarse coa Deputación de Pontevedra en relación cos seus expedientes.