SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Normativa reguladora da sede electrónica

No Regulamento de Administración electrónica da Deputación de Pontevedra, do 8 de xaneiro de 2015, créanse e determínanse os contidos e servizos mínimos dispoñibles nesta Sede electrónica segundo os requirimentos legais básicos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

A continuación pode consultar os principais textos normativos de aplicación a esta Sede electrónica:

NORMATIVA LOCAL

NORMATIVA ESTATALNORMATIVA COMUNITARIA (Reglamentos)