SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Servizo de cita previa

Deputación de Pontevedra

Ante a situación xerada pola evolución do Coronavirus COVID-19, e para garantir a seguridade da cidadanía e do persoal empregado público, a Deputación de Pontevedra pon a súa disposición un servizo de cita previa para a realización de trámites de forma presencial nalgunha das oficinas de asistencia en materia de rexistros da Deputación.

Do mesmo xeito, ponse a disposición o servizo “A Deputación chámate” para atención personalizada de xeito telefónico. Con este servizo unha persoa responsable do trámite obxecto de consulta porase en contacto telefónico previa solicitude da cita telefónica correspondente.

Deste xeito, rógase a todas as persoas que queiran facer algunha xestión presencial ou consulta telefónica personalizada soliciten unha cita previa antes de dirixirse a unha das nosas oficinas, para evitar as aglomeracións e minimizar o risco de contaxio. Recordámoslle tamén que como alternativa á tramitación presencial ou telefónica, pode empregar esta mesma sede electrónica para a realización de todos os trámites de forma telemática.

Concertar cita regrada

Cancelar cita regrada

Alternativamente, tamén pode pedir a cita previa chamando ao número de teléfono que figura a continuación.

Para citas coa Deputación de Pontevedra

Teléfono de contacto Deputación de Pontevedra(+34) 986 804 100