Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Procedementos tramitables electronicamente

Pode presentar electrónicamente as seguintes solicitudes. Para presentar outro tipo de solicitudes, escritos e comunicacións debe dirixirse a Deputación. Pode descargar os formularios dende a sección formularios de solicitude.

Categorías

Información do procedemento Rexistro xeral

Información do procedemento Persoas empregadas públicas

Información do procedementoCentro Príncipe Felipe

Información do procedementoCohesión Social e Xuventude

Información do procedementoCultura e Lingua

Información do procedementoDeportes

Información do procedementoMedio Natural

Información do procedementoMuseo de Pontevedra

Información do procedementoPromoción de emprego e desenvolvemento local

Información do procedementoServizos a concellos

Información do procedementoTurismo Rías Baixas

SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra