SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Procedementos tramitables electronicamente

Pode presentar electrónicamente as seguintes solicitudes. Para presentar outro tipo de solicitudes, escritos e comunicacións debe dirixirse a Deputación. Pode descargar os formularios dende a sección formularios de solicitude.

Categorías

Procedementos

Información do procedemento Rexistro xeral


Información do procedemento Persoas empregadas públicas


Información do procedementoCentro Príncipe Felipe


Información do procedementoCooperación cos municipios


Información do procedementoCultura


Información do procedementoDeportes


Información do procedementoEmprego público


Información do procedementoEscola de Cantería


Información do procedementoIgualdade


Información do procedementoInfraestruturas e Mobilidade


Información do procedementoMuseo de Pontevedra


Información do procedementoORAL


Información do procedementoPatrimonio documental e bibliográfico


Información do procedementoPromoción de emprego e desenvolvemento local


Información do procedementoSede de Vigo


Información do procedementoServizos a concellos