SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación

Amplíanse os prazos de presentación de solicitudes dos procedementos de "O teu primeiro emprego" tanto en ONGs como en corporacións sectoriais ata o 15 de Abril do 2021 por unha incidencia no servizo de cl@ve.

2300112 Solicitude de subscrición a avisos informativos do ORAL

Solicitudes de alta ou baixa ao sistema de avisos informativos do ORAL.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Todas as persoas que desexen recibir avisos informativos do ORAL.

Modelo de solicitude debidamente cumprimentado

As solicitudes presentaranse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica https://sede.depo.gal

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.