Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Volver
Rexistro electrónico

871245 Programa Telecultura "O Museo de Pontevedra en Curtametraxes"

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Museo de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización:  Do 19 de outubro ata o 31 de maio de 2019.

Normativa aplicable:

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

Co obxectivo de facilitar a participación no II FESTIVAL O MUSEO DE PONTEVEDRA EN CURTAMETRAXES, que ten como obxectivo valorizar o patrimonio cultural e musical exposto no Sexto Edificio, edificio Sarmiento e Ruínas de San Domingos, desde o Museo de Pontevedra ofrécese a posibilidade de visitar o Patrimonio que hai nos diferentes edificios visitables que compoñen o Museo, e para os centros escolares ofrécese a posibilidade de, ademais de realizar unha visita guiada, participar nun obradoiro relacionado coa disciplina audiovisual. Os obradoiros de audiovisual poderanse impartir no mesmo centro educativo no horario que o centro dispoña e con carácter gratuíto para os centros da provincia de Pontevedra.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado da seguinte documentación:

  • Orzamento da empresa que realizará o servizo de transporte, só no caso de que a actividade elixida sexa realizada no museo

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).


Volver
Rexistro electrónico
SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra