SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2313160 Solicitude de adhesión á rede de concellos Ágora polo espazo público

Procedemento en prazo de presentación.

Proxecto de colaboración entre a Deputación e os Concellos da provincia de Pontevedra polo que se crea unha acción institucional para realizar políticas de recuperación do espazo público co obxectivo principal de multiplicar o espazo destinado ás persoas no horizonte de 2023 de forma concreta e plasmable en números.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Mobilidade e Espazos Públicos

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto durante todo o ano

Concellos da provincia de Pontevedra que desexen adherirse a dita rede de colaboración.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local