SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1278741 Plan Concellos - Solicitude de subvención liña 2 - Amortización de débedas con entidades financeiras; pagamento acredores de gasto corrente e investimentos; gasto corrente de prestación de servizos municipais incluídos gastos de actos culturais, deportivos...

Procedemento en prazo de presentación.