SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Calendario de días inhábiles 2022

Sede electrónica da Deputación de Pontevedra

O art. 31.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que "cada Administración Pública determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela e ao calendario previsto no artigo 30.7, os días que se considerarán inhábiles para os efectos previstos neste artigo. Este será o único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos do cómputo de prazos nos rexistros electrónicos, sen que resulte de aplicación aos mesmos o disposto no artigo 30.6".

Considéranse inhábiles, para os efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais.

Para o 2022, na Comunidade Autónoma de Galicia, son os que figuran no artigo 1 do Decreto 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022 e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 14 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022:

- 01 de Xaneiro : Ano Novo
- 06 de Xaneiro : Epifanía do Señor (Día de Reis)
- 14 de Abril : Xoves Santo
- 15 de Abril : Venres Santo
- 17 de Maio : Día dás Letras Galegas
- 24 de Xuño : San Xoán
- 25 de Xulio : Día Nacional de Galicia
- 15 de Agosto : Asunción da Virxe
- 12 de Outubro : Festa Nacional de España
- 01 de Novembro : Todos os Santos
- 06 de Decembro : Día da Constitución Española
- 08 de Decembro : Inmaculada Concepción

Adicionalmente, terán a consideración de inhábil para os efectos do art. art. 31.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os seguintes días festivos locais da cidade de Pontevedra:

- 02 de Marzo : Mércores de Cinza
- 11 de Xulio : San Benito

Publicación BOPPO

Histórico de días inhábiles