SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación

COVID-19: Levantamento da suspensión de prazos administrativos

Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogase a disposición relativa á suspensión de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que foran suspendidos reanudaranse.Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogase a disposición relativa á suspensión de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que foran suspendidos reanudaranse.

Portada da sede electrónica

Procedementos abertos